Формати и размери на хартия

Всички знаем, че най-известния формат хартия за печат е А4. Но знаете ли за какво се използва формат B0 или А6?

В международните стандартни формати хартия най-разпространени са А сериите. Те са част от ISO 216, заедно с хартиите за формат B и формат C.

В ISO “A” размери се включват основно принтерната хартия, като размерите А0 и А1 се използват за технически чертежи и плакати. За диаграми за проектори биха Ви послужили форматите А1 и А2, a за рисунки, диаграми и големи таблици формат А2 и А3. Най-разпространеният формат  А4 използваме за направата на каталози, писма, списания и дори формуляри. Сред тефтерите и бележниците най-често се използва А4, както и в по-малък вариант – А5. А знаехте ли, че пощенските картички са с размер А6?

Форматите за хартия B, по-конкретно B5 и B6, се използват за книги, а B4 за вестници, като този формат се поддържа от повечето копирни машини. Друг по-често използван в печатната практика формат на хартията е B8 (също и А8), от които се правят игралните карти. Използваме формат B0 предимно за плакати, също като формат A0.

Форматите за хартия C можем да свържем с изработката на пликове, които са подходящи за слагане на документи с формат А. Плик с формат C4 може да събере цял лист с формат А4, C5 – сгънат веднъж лист А4, а C6 – двойно сгънат А4 лист или по-лесно казано, цифрата след означението „C” показва съответния размер на лист с формат „А“, който може да бъде събран в плика.

Разгледайте показаните схеми, за да се запознаете по-детайлно с размера на отделните формати хартия:

Всички новини »