F.A.Q.

Какво казват клиентите за нас

Професионалното и акуратно отношение, с което се отличават служителите на “Европринт България” ООД, готовността им да бъдат в полза на клиента е още една гаранция за ефективно и точно изпълнение на поетите договорни задължения. ЛУКОЙЛ Б...

Коя е оптималната резолюция?


В зависимост от продукта и от целаното качество резолюцията може да варира. Според нашите специалисти обаче тя не трябва да бъде по 200 dpi.