F.A.Q.

Какво казват клиентите за нас

Професионалното и акуратно отношение, с което се отличават служителите на “Европринт България” ООД, готовността им да бъдат в полза на клиента е още една гаранция за ефективно и точно изпълнение на поетите договорни задължения. ЛУКОЙЛ Б...

Кои са основните параметри от които зависи цената на един печатен продукт?


За да може да сметнат всички разходи по изработването на един продукт е нужно да се знае на каква хартия или картон ще се печата. Колко грама, какъв е рзмера на продукта, колко страници ако има, какво ще се печата (цветно или черно бяло), какво ще бъде количеството което е необходимо.